Innfestepakke, takstige for betong-, teglstein og skifer.